shutterstock_742810231.jpg

Transformation

Förändringarna inom köpprocessen och köpbeteendet har nu kommit till B2B-segmentet. Upp till 60% av B2B-kundens köpresa sker on-line. Dina kunder har mer och mer information och kompetens innan de slutligen kontaktar en säljare för att ha en direkt dialog. För att lyckas på marknadsplatsen idag är integration av marknadsförings- och säljverksamheten en förutsättning. 

 

Vi hjälper ditt företag att bygga broar mellan marknad och sälj vilket lägger grunden för fler leads och mer affärer.

 

Vi är specialister på B2B-försäljning- och marknadsföring - har verksamhetskunskapen, den tekniska förståelsen och bred erfarenhet från internationell marknadsföring och affärsutveckling.

Operationell transformation

Att utveckla och införa nya sätt att öka värdet på varumärket och öka försäljningen i en komplex miljö handlar om att ändra beteende för att uppnå en bestående förändring. Nyckeln är att utveckla en kultur som stöder den gällande strategin, så att de rätta gapen kan fylls. Hur definierar du en försäljningskultur? Det finns många definitioner. Men de bästa definitionerna inkluderar saker som övertygelser, metoder, sätt att göra saker, sätt att sälja, värderingar, vanligt beteende, vanor och discipliner. Två principer som vi alltid inkluderar i vårt arbete är proaktivitet  och värdebaserad, två grundläggande vägledande principer för framgång. Att utveckla en försäljningskultur är en långsiktig process och du måste ständigt utmana din definition.

Inbound marketing

Öka den långsiktiga tillväxten genom förbättrat marknadsförings- och försäljningsarbete. Det handlar om att hitta rätt mix mellan digital, automatiserad och mänsklig kundinteraktion. Det handlar om att optimera investeringar i marknadsföring och försäljning, mellan olika arbetsflöden och aktiviteter.

Integration av marknadsföring och försäljning

Öka långsiktig tillväxt genom förbättrat marknadsförings och försäljningsarbete. Det handlar om att hitta rätt mix mellan digital, automatiserad och mänsklig kundinteraktion.

Marknad och Sälj bör gå hand i hand för att attrahera, informera, vinna och behålla kunder. Vi hjälper dig att integrera din marknadsförings- och säljaktivitet genom att sätta upp gemensamma mål, planer, innehåll och hur man samarbetar för att nå målen.

Genomförande

Vår roll är att hantera processen baserat på den utvecklade och beslutade transformationsplanen. Resultatet och de överenskomna milstolparna övervakas. Om det finns avvikelser kommer korrigerande åtgärder att föreslås. Kunden ansvarar för genomförandet, vi levererar råd och aktiviteter för att skapa resultat.