Metod

Skapa. Genomföra. Transformera.

Vi hjälper kunderna att förändra marknadsförings- och försäljningsarbetet för att skapa en framgångsrik och långsiktig tillväxt.  Vi utvecklar kundanpassade lösningar och plattformar som implementeras och realiseras av våra kunder.

 

Vi har ett helhetsgrepp på marknadsföring och försäljning baserat på ett brett spektrum av kompetenser: konkurrensanalys, omvärldsanalys, marknadsföring, försäljning och finans.

 

I varje projekt ger vi våra kunder extra värde genom att utnyttja bredden och djupet av våra samlade  kompetenser.

 

Rådgivning

Utvärdering

Utvärdering av marknads- och försäljningsfunktionen är basen i ett förändringsprojekt. Bedömningen är skräddarsydd för varje kund. Metoden bygger på intervjuer med ledning, marknadsföring- och säljpersonal samt med kunder, partners och andra viktiga intressenter. Observationer och  fakta diskuteras och utvecklas i möten och ”workshops” med utvalda intressenter i organisationen.

Förändring

Att utveckla och implementera nya funktioner för ett ökat varumärkes- och försäljningsresultat i en komplex miljö handlar om att förändra beteendet för att uppnå en långsiktig och hållbar omvandling. Nyckeln är att bygga en kultur som stöder den beskrivna strategin. 

Analys

Utgångspunkten är alltid att komma överens om den nuvarande situationen och fastställa de specifika frågorna som ska besvaras. Detta görs i nära dialog med kunden. Frågorna definierar vilka data som ska samlas in och analyseras. Tolkningen av data resulterar i marknadsinsikter, som används för beslutsfattande för att omvandla och förbättra verksamheten.

Genomförande

Conpleo levererar råd och aktiviteter för att uppnå resultat i paritet med den beslutade förändringsplanen. Kunden ansvarar för utförandet. Gemensamt övervakas de överenskomna milstolparna. I de fall det förekommer avvikelser föreslås lämpliga korrigerande åtgärder.

 

Som en tjänst  

Conpleo kan erbjuda marknadsföring och/eller försäljning som en tjänst, vilket kan gynna företag som har tyngdpunkt på kompetens inom andra områden och saknar nödvändiga erfarenheter och resurser. Företagens ökande komplexitet påverkar behovet av tillgång till nya insikter och erfarenheter.

Marknadsföring
Försäljning

Nya marknader: Försäljningsverksamhet för nya marknader eller expanderande territorier.

 

Projekt: Exempelvis ett specifikt komplext försäljningsprojekt inom komplex B2B, vilket kan utföras baserat på överenskomna milstolpar.

 

Komplexa försäljningsprojekt: Projektet kan baserat på agentmodell eller andra modeller och levereras inom  väl definierat område eller marknadssegment.

Uppbyggnad av organisation: Skapande och etablering av en ny försäljningsorganisation enligt definierade kriterier. Kan drivas på uppdrag av kunden som kan, om så önskas, vid senare tillfälle ta över ansvaret själv. 

 

 

Marknadsinsikter som en tjänst: Kontinuerliga branschuppdateringar för ökad kunskap och nya perspektiv.

 

Strategisk marknadsföringsplattform: Varumärke, vision, innehållsplattform och övergripande kommunikationskoncept.

 

PR och mediastrategi: Sociala och traditionella medier

 

Positionering och budskap: För en viss marknad eller ett visst segment.

 

Marknads- och aktivitetsplan

 

Optimera digital och traditionell marknadsföring.

Skapande av innehåll 

 

Automatisering av marknadsföring

 

IR kommunikation: Planera, budskap, innehåll för skapande av årsrapporter, delårsrapporter, årsstämma, kapitalmarknadsdagar och presentationer.

 

Vill du veta mer? 

Tag kontakt med oss.

Kontakta oss via telefon, e-post eller via våra sociala mediekanaler.

© 2020 Conpleo. All rights reserved

  • White LinkedIn Icon

Integritetspolicy