• Conpleo


Kanske måste du stärka dina marknadsförings- och försäljningsaktiviteter för att nå de förväntade målen för de kommande åren. Att komma in på nya marknader och territorier kan vara mycket krävande och utmanande. Vad kan du göra för att undvika misslyckanden eller bli exponerad för höga risker?

De mest framgångsrika initiativen börjar normalt med en grundlig analys av bland annat marknadstrender, konkurrens, kundsegment och köpbeteende.


När det första fasen av arbetet är klart kan du börja utveckla marknads- och försäljningsstrategin och er plattformen för expansion och tillväxt. Du måste också utveckla en försäljningsprocess som stöder kundernas köpprocess. Med den kan du stödja din egen försäljning och samtidigt hjälpa kunderna genom deras köpprocess. Ett dokumenterat och genomtänkt arbetsflöde kommer också att göra försäljningen mer förutsägbar och korrekt. För största effekt är det också avgörande att arbetsflödet integreras med processerna och arbetsflödet som görs inom marknadsfunktionen.


När processen och plattformen är klar har du byggt grunden och kan börja med dina marknadsintroduktionsaktiviteter inklusive att etablera den valda go-to-market-modellen.


För att genomföra strategin med framgång säkerställ tillgången på operativt erfarna resurser för att hjälpa dig att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet.