• evanorrasrehn

Så lyckas du med implementeringen av ett integrerat CRM- och Marketing Automation System


B2B-kundens förändrade köpbeteende i kombination med den snabba utvecklingen av marknads- och säljteknologier ställer helt nya krav på din marknads- och säljorganisation och sättet de arbetar på. Köpprocessen har gradvis blivit längre, mer komplex och mer digital. 60% av B2B-kundens köpresa sker on-line och själva köpbeslutet involverar fler avdelningar och personer.


Samtidigt har de interna kraven på analys och uppföljning höjts. Sälj- och marknadschefer förväntas ha koll på vilken avkastning olika insatser ger, vilka som fungerar eller inte, och framförallt vilka som driver köp.


Detta sammantaget innebär att marknadsförare och säljare måste både ha mer teknisk och analytisk kompetens samt ha tillgång till fler digitala verktyg än vad de traditionellt har haft för att klara av dessa utmaningar och krav. Att ha ett modernt och välfungerande CRM- och Marketing Automation verktyg kan vara skillnaden mellan dig och konkurrenten, mellan framgång och nederlag.


Men ett integrerat CRM- och MA-system är inte en färdig lösning med en on/off knapp, som kan visa resultat så fort det sätts igång. Vi upplever att företag delvis saknar den interna kompetensen som krävs för att kunna utföra en gedigen implementering och att använda systemet på rätt sätt.* Ju bättre förberedda ni är desto snabbare kan ni komma igång med och använda systemet effektivt för att nå era affärsmål.


Guide med 7 implementeringsområden och konkreta tips

I vår guide går vi igenom 7 konkreta områden med tips på hur du lyckas med implementeringen, kommer igång snabbt och får ett effektivt användande av ditt verktyg.


7 Implementeringsområden
Vill du ladda ned vår guide? Klicka här och fyll i dina kontaktuppgifter.


Vi hoppas att denna guide ska tillföra nya insikter och lärdomar och förmedla hur viktigt det är att ha förarbetet på plats innan man kommer igång med användningen av ett integrerat CRM- och MA-system.


Om du har frågor eller behöver hjälp så tveka inte att kontakta oss för en första kostnadsfri konsultation. Vi har lång erfarenhet inom både sälj och marknad samt av implementering och användning av CRM-och MA-system. Fyll i dina dina kontaktuppgifter här.

Eller kontakta oss direkt på info@conpleo.com.Källor:

*) GetResponse gjorde nyligen en studie där 2500 personer inom marknadsföring från hela i världen intervjuades om vad de upplevde som deras största utmaningar vid en MA implementation. Mer än 35% svarade att det var bristande kunskap inom uppsättning av olika typer av automatiserade flöden, så som regler och lead scoring. Ytterligare 27% svarade att det var allmän brist på interna kunskaper och färdigheter inom ämnet.