• Eric Lundgren

Oavsett om ditt företag är etablerat, nystartat eller en scale-up alla har sina unika utmaningar. Ökad globalisering, digitalisering och nytt köpbeteende är exempel på områden som orsakar utmaningar. Interna försäljningsutmaningar kan variera radikalt från organisation till organisation beroende på storlek, mognad, processer, försäljningsstrategi och kultur etc.


Hur kan företag öka konkurrensfördelarna och förbättra försäljningsresultatet i en alltmer konkurrensutsatt värld?


När du har insikt om att förändring är nödvändig av den aktuella försäljningsverksamheten och behovet finns att snabbt stärka med B2B kompetens och resurser kan det vara fördelaktigt att utöka ditt team med försäljnings- och marknadsföringsproffs.


Den partner du väljer för din transformation kan också hjälpa dig att operativt uppnå dina mål och den önskade tillväxten. Förutsättningen är förstås att den valda partnern kan arbete både strategiskt och operativt. Den operativa delen kan tex innebära att förändra och under en tid hjälpa dig att driva dina försäljnings- och marknadsföringsfunktioner för att dig att uppnå tillväxt.


När du väljer en partner för samarbete se till att du får svar på några kritiska faktorer:

  • Kompetens: Är säljerfarenheten relevant och uppdaterad för din specifika situation, t.ex. operativ bakgrund på B2B- eller inom etablering på nya marknader?

  • Marknads- och försäljningsintegration: Hur kommer synergieffekterna mellan marknadsföring och försäljning att förbättras?

  • Flexibilitet: Kan tjänsterna skalas upp och ner baserat på marknadsutveckling?

  • Kostnadsfördel: Kommer kostnaden att vara variabel eller fast och kan en alternativ affärsmodell tillämpas?

  • Processer och verktyg: Kan investeringen i nuvarande försäljningsprocess och verktyg utnyttjas och förbättras?

  • Innovation: Affärslandskapet förändras snabbt; hur kommer nya krav att inkluderas i tjänsterna?

  • Styrning: Hur kommer försäljningsverksamheten att mätas och följas upp?

  • Flexibilitet: Kan tjänsterna skalas upp och ner baserat på marknadsutveckling?

Vill du diskutera hur du optimerar din verksamhet och hur du implementerar en integrerad marknadsförings- och försäljningsverksamhet? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan eller kontakta oss direkt via e-post till info@conpleo.com.