The business landscape is changing, and the way sales and marketing are operating needs to adopt to secure on going success. Depending on the role the issues, concerns and gaps to be filled are different.
 

What is in the mind of the senior management? For example the CEO, Head of Sales, Head of Marketing or a leader of a Start-up?

PersonasBeroende på rollen är frågorna, problemen och gapen som ska fyllas olika.

VD

Har vi anpassat försäljningen till vår strategi?

Har vi möjligheter att stödja vår strategi?

Vilka strategiska beslut är det troligt att mina konkurrenter tar?

Hur kommer marknadsförändringar att påverka vår verksamhet?

Är vårt varumärkes- och försäljningsresultat tillräckligt bra?

Har vi rätt balans mellan investeringar i marknadsföring och försäljning?
 

Utnyttjar vi digital marknadsföring tillräckligt bra i våra försäljningsinsatser?

Har vi en uppföljning av säljresultat och prognoser som skapar tillväxt?

Är vår försäljning anpassad till det förändrade köpbeteendet?

Marknadschef

Har vi en tydlig och fokuserad vision som alla anställda känner till och följer?

Kommunicerar vi konsekvent och med kundfokus i alla kunddimensioner?

Hur väl utnyttjar säljavdelningen innehåll som skapas av marknadsfunktionen?

Hur differentierat är vårt värdeerbjudande?

Är vår marknadsföringsprocess uppdaterad och anpassad till förändringen av köpbeteenden?

Kommunicerar vi insikter som är relevanta för potentiella kunder?

Säljchef

 

Prioriterar vi rätt försäljningsmöjligheter?

Använder vår säljare sociala medier för nyförsäljning?

Hur uppnår vi repetitiva affärer?

Har vi möjligheter att stödja vår strategi?

Är vår försäljningsprocess uppdaterad och anpassad till förändringen av köpbeteenden?

Saknar vi resurser för försäljningstillväxt?

Hur kan jag förbättra mina underpresterande personer?

Entreprenör och ledare för nystartat företag 

Är vårt tillvägagångssätt och processer skalbara och attraherar fler nya kunder utöver tidiga brukare?

Hur skall vi i praktiken göra för att lyckas att växa utöver de 15% som är innovatörer och tidiga användare?

Hur väl utnyttjar försäljningen marknadsföringsaktiviteterna?

Har vi en tydlig och fokuserad vision och varumärke för hela företaget?

Har vi rätt kompetens för internationell expansion?

Hur analyserar vi konkurrensen?

Aktieägare

Kan vi skala upp snabbt och bygga kapacitet på nya

marknader?

Utnyttjar vi möjligheterna som digitaliseringen kan ge?

Vilka är bästa och sämsta scenarierna? 

Kan vi undvika och minimera risker?

Växer vi snabbare än marknaden?