The business landscape is changing, and the way sales and marketing are operating needs to adopt to secure on going success. Depending on the role the issues, concerns and gaps to be filled are different.
 

What is in the mind of the senior management? For example the CEO, Head of Sales, Head of Marketing or a leader of a Start-up?

shutterstock_423264349.jpg

Insikter

 

 

 

 

Affärsförutsättningarna förändras kontinuerligt och hur marknadsföring och försäljning fungerar måste anpassas för att uppnå långsiktig framgång.

 

shutterstock_1207972726.jpg

Insikter

 

 

 

 

Affärsförutsättningarna förändras kontinuerligt och hur marknadsföring och försäljning fungerar måste anpassas för att uppnå långsiktig framgång.

 

Upptäck och inspireras av smarta tips, nya arbetssätt, nya metoder och de senaste trenderna för att utveckla din B2B-marknadsförings- och säljverksamhet.

 

Säkra

långsiktig
tillväxt

Det kan finnas flera skäl till att företaget inte växer långsiktigt.

Utvärdera ditt företags förmåga inom marknadsföring och försäljning ur flera aspekter. 

 

Förhoppningsvis kommer detta att ge dig nya insikter för att uppnå bättre varumärkes- och försäljningsresultat.

Personas

Vad tänker ledningen på? Till exempel verkställande direktören, försäljningschefen, marknadschefen eller ledaren för ett nystartat företag?

Beroende på rollen är frågorna, problemen och gapen som ska fyllas olika.

Hur man lyckas med ett 
ett integrerat CRM och Marketing Automation system!

Hur ska vi utveckla interaktion med kunderna och lyckas förvärva nya ?