Sex frågor att beakta för långsiktig tillväxt

Bedöm och utvärdera ditt  bolags förmåga och kompetens när det gäller marknad och försäljning.

 

Målet är att du ska få nya insikter  om hur du kan förbättra tillväxten genom ett bättre marknadsförings- och försäljningsarbete.

Ser du tillräckligt många affärer för din långsiktiga tillväxt?

För att säkerställa den långsiktiga tillväxten måste affärer identifieras under de kommande åren. En pipeline måste byggas. Beroende på din industri och säljcykeln, förmodligen komplex B2B-affär, kan en försäljning ta månader eller år.

# 1

# 2

Växer ni snabbare eller långsammare än marknaden?

En kritisk faktor för att avgöra om man växer framgångsrikt eller inte är att ha god kännedom om sin marknad. Hur stor  är den adresserbara marknaden och hur snabbt växer den?

# 3

Säljer bolaget en produkt eller lösning?

Säljer ni en innovation och/eller en högteknologisk produkt? Är det ett system eller en lösning? För att försäkra dig om att du har rätt pris på ditt erbjudande är det kritiskt att definera om du säljer en produkt eller lösning.

Utgår bolagets kommunikation från marknaden och kundens behov?   

Det är väldigt vanligt att bolag kommunicerar runt själva bolaget, sin historik, organisationsstruktur och vilka produkter  som erbjuds. Denna typen av kommunikation är innefrån och ut istället för att utgå från kundens behov.

# 4

# 5

Har ni balanserat era marknads- och säljresurser för att nå potentiella kunder? 

Beroende på vilken bransch du agerar inom så ser resursåtgången mellan marknad och sälj olika ut. I och med nya  köpbeteenden hos kunderna sker mycket av kundens köpresa digitalt och kunden utforskar marknaden utan en personlig  kontakt med säljare/bolag. Hur når vi bäst resultat?

# 6

Skapar ni en bra köpupplevelse för kunden?

Enligt forskning blir köpresan alltmer viktigt för det totala omdömet av ett bolag. Kunden utvärderar inte bara leverans  gentemot beställning utan hur hela processen gått till, även själva säljarbetet. Hur säkerställer ni att kunderna  är nöjda?

Hör av dig, 

så berättar vi mer!

Vi träffar löpande B2B-företag som precis som du vill ha nya insikter och öka tillväxten genom ett bättre marknadsförings- och försäljningsarbete.

 

Fyll i kontaktformuläret nedan, vi ser framemot att stötta din tillväxt!

shutterstock_213607318.jpg

Fyll i dina kontaktuppgifter