MEDIA AND STREAMING
Ny marknadsstrategi
Varumärke- och marknadsföringsplattform
 
TV sv.jpg
INDUSTRI

Marknads- och säljstrategi

 

Kulur och processer

Internationel försäljningstransformation

ARKITEKTER

Förändring av säljkultur

 

Värdebaserad prissättning

 

Process metodik​

industry sv.jpg
Architecture sv.jpg
IT AND TELEKOM

Multinationella försäljningsprojekt
Global marknads och direkt försäljningsverksamhet
 
Partner utveckling och relations hantering
 
Varumärke- och marknadsföringsplattform
Dish.jpg
START-UP

Försäljningsstrategi, utveckling och genomförande

Etablering av direkt och indirekta säljkanaler

​Marknads och säljstrategi för tillväxt

 

Mentorskap till ledningen

HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Förändring till marknad och kundorientering
 
Affärs- och marknadsplan
 
Positionering
 
Förändring till värdebaserad 
Startup sv.jpg
Doctor sv.jpg
FLYGPLATSER

Internationell expansion

 

Försäljningsstrategi, processer och kultur

 

Mentorskap

Planes sv.jpg
FÖRSÄKRING

Transformation

 

Processer

 

Insiktsutbildning

Umbrellas sv.jpg
KONSULTER 

Internationell expansion och tillväxt

 

Tillsättning av ledande befattningar

 

Försäljningsstrategi och processer

 

Mentorskap

Patentability sv.jpg
LOGISTIK
Försäljningsprocesser

 

Transformation

 

Utbildning inom försäljning 

 

Delivery sv.jpg