shutterstock_1207983319_edited_edited.jp
Så lyckas du med implementeringen av ett
integrerat CRM- och Marketing Automation System
Ladda ned vår guide - 7 områden med konkreta tips

B2B-kundens förändrade köpbeteende i kombination med den snabba utvecklingen av marknads- och säljteknologier ställer helt nya krav på din marknads- och säljorganisation och sättet de arbetar på. Samtidigt har de interna kraven på analys och uppföljning höjts.

Detta sammantaget innebär att marknadsförare och säljare måste både ha mer teknisk- och analytisk kompetens samt ha tillgång till fler digitala verktyg än vad den traditionellt har haft. Att ha ett modernt och väl fungerande CRM- och Marketing Automation verktyg kan vara skillnaden mellan dig och konkurrenten, mellan framgång och nederlag.

Men ett integrerat CRM- och MA-system är inte en färdig lösning med en on/off knapp, som kan visa resultat så fort det sätts igång. I vår guide går vi igenom 7 konkreta områden med tips på hur du lyckas med implementeringen, kommer igång snabbt och får ett effektivt användande av ditt verktyg.

7 Implementeringsområden 

 

1.  Definiera mål och syfte

2.  Förankra inom företagsledningen

 

3.  Skapa ett projekt indelat i faser

4.  Sätt upp KPI:er

5.  Definiera processer och hur ni ska
     arbeta

6.  Producera värdeskapande innehåll

7.  Automatisera aktiviteter och
     arbetsflöden

Ladda ned vår guide! 

 

Klicka här och ladda ner vår guide!

Om du har frågor eller behöver hjälp så tveka inte att kontakta oss för en första kostnadsfri konsultation. Vi har lång erfarenhet inom både sälj och marknad samt av implementering och användning av CRM-och MA-system.