shutterstock_1144449209.jpg

Coach

Med vår coaching-tjänst inom marknadsföring och försäljning får du praktisk hjälp, exempelvis när du saknar resurser eller kompetenser för att nå affärsmålen. Vi kan offerera fast pris och ingen bindningstid.

 

Med Conpleo Coach får ni tillgång till en personlig rådgivare

som kan hjälpa er i ert förändringsarbete.  

Coachen finns tillgänglig när ni behöver det och delar med

sig av sina erfarenheter och assisterar i styrningen av

ert förändringsarbete.

Vid behov kan coachen också kliva in och driva utvalda projekt eller på annat sätt bidra i ert marknads och säljarbete.

Insikter

Vi bevakar utvecklingen inom marknadsföring och försäljning och håller oss uppdaterade om trender och nya arbetssätt. Vi delar med oss vad som sker  och hjälper er att förstå hur ni kan dra nytta av det i er affärsverksamhet.

Coaching och kompetens

Er egna Coach lär känna er verksamhet och kan fungera som ett bollplank i beslutsfattandet. Ni får också tillgång till ett nätverk av rådgivare som kan erbjuda specialistkompetens i olika områden och även kan tas in som resurs när ni behöver det.

Struktur

Er Coach hjälper er att skapa struktur i ert arbete. I de regelbundna mötena får ni också ett forum för att diskutera och utveckla idéer samt följa upp era pågående förändringsinitiativ.

Fast månadsavgift, ingen bindningstid

Coach som tjänst gör det möjligt för mindre och medelstora företag att kontinuerligt ha tillgång till kvalificerad hjälp. Tjänsten erbjuds till en låg månadskostnad utan bindningstid. I grundpaketet ingår en initial analys av marknads- och säljarbetet, regelbundna möten och löpande avstämningar kring både det operativa och strategiska arbetet. Således en aktiv stöttning där er Coach kan bidra i ert arbete att nå affärsmålen.

Exempel på områden som er Coach kan bidra med:

  • Assistera i arbetet med att ta fram marknads- och försäljningsstrategi

  • Rekommendera lämpliga kanaler och partners för marknadsbearbetning

  • Stötta vid framtagande av operativa handlingsplaner

  • Bidra med specialistkompetens kring B2B marknadsföring och försäljning

  • Bidra med insikter och trender inom komplex försäljning

  • Bistå vid utveckling och skapande av en försäljningspipeline

  • Rekommendera relevanta och mätbara indikatorer, KPIer

  • Kontinuerligt agera bollplank och svara på frågor och ge rekommendationer inom B2B försäljning

  • Ge råd och rekommendationer inom ledningen och styrningen av din organisation, oavsett om det är lokalt, internationellt eller globalt.