Marknadsföring
Marknadsföring
Marknadsföring
Värdeerbjudande

Nyckeln till ett starkt värderingsförslag är att börja med dina kunders behov och utmaningar. Genom att göra det tydligt vilka utmaningar du hjälper dem att lösa och hur man kan tillföra värde, snarare än att bara prata om företagets produkter och tjänster. Med ett tydligt erbjudande ökar du chansen att nå och övertyga personen du vill påverka.

Digital marknadsföring

B2B kundens nya köpbeteende ställer helt nya krav på din digitala marknadsföring. Vi hjälper dig att välja rätt verktyg och kanaler så du kan sprida ditt content och göra det tillgängligt till potentiella köpare. Genom att optimera din mix av kanaler såsom sociala media, email, LinkedIn, google ads, hemsidan, SEO och andra hemsidor ökar du företagets chanser att få fler intresserade besökare, kvalificerade leads och affärer.

Inbound marketing

Med Inbound Marketing attraherar du och fångar upp nya prospekts med inspirerande och värdeskapande innehåll tidigt i deras digitala köpresa. Via webben och andra digitala- och sociala kanaler lotsar du dem vidare till ett beslut genom att bjuda på din kunskap och erfarenhet genom hela köp-processen. Det bygger upp ett förtroende för ditt företag, ökar trafiken till hemsidan, konverterar leads och ger dig fler kunder. 

Content Marketing

En tydlig content-strategi och redaktionell plan säkerställer att du tar fram content som intresserar, inspirerar och engagerar potentiella kunder och hjälper dem att hitta lösningar på sina utmaningar. Med utgångspunkt i ditt företags kundinsikter och värdeerbjudande kan vi stötta dig att skapa en budskapsplattform och redaktionell plan samt att producera själva innehållet.

Marketing automation

Med hjälp av ett integrerat CRM och Marketing Automation system ökar du effektiviteten i och resultatet av marknadsförings- och säljarbetet. Marknad och Sälj kan använda EN prospektdatabas, arbeta tillsammans för att kategorisera leads och utföra automatiserade lead generation kampanjer. Vi kan stödja dig att ta nästa steg mot marketing automation.

Kundbaserad marknadsföring (ABM)

Du kan använda kundbaserad marknadsföring som en av strategierna för att gå till marknaden. Med ABM riktar du dig mot vissa utvalda kunder med en synkroniserad, kundanpassad uppsättning av marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Dessa aktiviteter engagerar de utvalda kunderna och individerna genom alla faser av köpresan.

Pipeline tillväxt

Varje företag har en försäljningscykel, med en rad aktiviteter som matchar kundens köpresa och därmed hjälper företaget att nå sina kunder. Att ha en pipeline kommer därför att göra det lättare att utveckla dessa affärer till ett avslut. När säljaren tydligt ser framstegen av sina aktiviteter ökar motivationen att nå en för bägge parter bra lösning. En korrekt och realistisk pipeline är ett bra verktyg för ledningen att hantera och prioritera aktiviteterna och därigenom uppnå ökad effektivitet och tillväxt.

Nya intäkter

Genom att anta en extern syn på hur trender, marknader och aktörer utvecklas och påverkar det egna företaget, kan beslutsfattare fatta bättre och snabbare beslut än konkurrenterna vad man ska sälja, till vem, på vilka marknader, genom vilka kanaler. Därigenom kan nya intäktsströmmar skapas.

Värdebaserad försäljning

Två principer som vi alltid inkluderar i vårt arbete är proaktivitet och värdebaserat, två grundläggande vägledande principer för framgång. I dagens förändrade affärslandskap är det avgörande att tillämpa dessa principer för att bli och förbli attraktiv. Principerna kommer även att öka företagets ”win-rate” samt förbättra lönsamheten.

Försäljningsproduktivitet

Vi ser ett ökat fokus inom B2B-försäljning på att förbättra produktiviteten för att överträffa försäljningsmålen. Det är viktigt att förstå att det finns två olika krafter som påverkar ditt säljteams produktivitet, att göra rätt saker respektive att göra saker rätt. Om du kan förbättra bägge krafterna ökar produktiviteten starkt. 

Försäljningskanaler och GTM

För att lyckas med att bygga och utveckla en modell som inkluderar både direkt och indirekt försäljning krävs mycket insikt. En viktig avgörande fråga är att skapa värdeerbjudanden som ger fördelar både för slutkund och för partnerföretaget. Minimering av kanalkonflikter och välanpassade partneravtal är andra viktiga områden att fokusera på. Med en anpassad Go-To-Market-strategi kan du växa affären snabbare.

Försäljningsuppföljning

Professionell försäljningskontroll syftar till att ge klarhet i försäljningsresultatet utan att "kontrollera" det i bokstavlig mening. Den identifierar styrkor och svagheter i försäljningen och fungerar därför som ett bra instrument för konkreta åtgärder. Men det finns framförallt en sak som måste hanteras innan den kan få full effekt. Försäljningsprocessen kräver en tydlig struktur och det måste finnas ett lämpligt försäljningsverktyg för att stödja den operativa försäljningen.

shutterstock_585388175.jpg

Affärs-

acceleration

Det kan finnas flera skäl till varför ditt företag inte växer som det ska. Du kanske är medveten om att du behöver förbättra effektiviteten och effekten av din marknadsföring och försäljning, men du har bara inte tid, resurser eller kompetens att göra det.

Med vår helhetssyn, breda kompetens och erfarenheter kan vi kan ge dig rätt stöd för att snabbt öka era intäkter och hitta nya kunder. Vi ser också till att de kortsiktiga åtgärderna och förbättringarna införlivas med företagets långsiktiga strategi.