Om oss

Conpleo fyller gapet mellan företagsstrategi och genomförande. Det handlar också om att stänga gapen mellan marknadsföring och försäljning. Dessa gap är ofta kända men är utmanande att åtgärda.

Vi uttrycker och symboliserar det genom vår logotyp. Conpleo betyder slutföra, göra komplett och perfekt.

Tillsammans med våra kunder bygger vi marknadsförings- och försäljningsplattformar för att skapa hållbara tillgångar för att få skalbarhet och tillväxt.

Våra förmågor att hantera dessa utmaningar är baserade på vår erfarenhet av marknadsföring och försäljning i komplexa B2B sammanhang. Vi har stor förståelse för små och stora företag som verkar lokalt och internationellt.


Som konsulter har vi en pragmatisk inställning tack vare vår bakgrund som ledare och i operativa operativa roller. 


Vi har en helhetssyn på marknadsföring och försäljning baserat på ett brett spektrum av kompetenser: konkurrensanalys, omvärldsanalys, marknadsföring, försäljning och finans.

Vi hjälper våra kunder att stänga gapen snabbare och effektivare.

Vill du veta mer? 

Tag kontakt med oss.

Kontakta oss via telefon, e-post eller via våra sociala mediekanaler.

© 2020 Conpleo. All rights reserved

  • White LinkedIn Icon

Integritetspolicy