Om oss

Conpleo fyller gapet mellan företagsstrategi och genomförande. Det handlar också om att stänga gapen mellan marknadsföring och försäljning. Dessa gap är ofta kända men likväl utmanande att åtgärda.

Vi uttrycker och symboliserar det genom vår logotyp. Conpleo betyder slutföra, göra komplett och perfekt.

Tillsammans med våra kunder bygger vi marknadsförings- och försäljningsplattformar som är hållbara och skalbara för att möjliggöra en säker tillväxt.

Vår förmåga att hantera era utmaningar är baserad på vår erfarenhet av marknadsföring och försäljning i komplexa B2B sammanhang. Vi har stor förståelse för små och stora företag som verkar lokalt och internationellt.


Som konsulter har vi en pragmatisk inställning tack vare vår bakgrund som både som ledare och i operativa roller. 


Vi har en helhetssyn på marknadsföring och försäljning baserat på ett brett spektrum av kompetenser: konkurrensanalys, omvärldsanalys, marknadsföring, försäljning och finans.

Vi hjälper våra kunder att stänga gapen snabbare och effektivare.